Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Aktuality Pozvánka na seminár Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu
Akcie dokumentu

Pozvánka na seminár Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

Slovenská agentúra životného prostredia
a
Ministerstvo životného prostredia SR
Vás v spolupráci
s Technickou univerzitou v Košiciach
P O Z Ý V A J Ú
na seminár

OBSTARÁVAJME
OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU

Termín:
24. mája 2017

Miesto konania:
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
 

PROGRAM

9.00 – 9.15 h Registrácia účastníkov
9.15 – 11.05 h Zelené verejné obstarávanie z pohľadu legislatívy
- legislatívne základy GPP na úrovni EÚ a na národnej úrovni, NAP GPP III

Preferujme zelené nakupovanie
- základné informácie o GPP, možnosti realizácie GPP v podmienkach SR, zdroje informácií pre GPP, podporné materiály GPP

Ako využiť nástroje environmentálnej politiky v rámci GPP
- environmentálne označovanie, systémy manažérstva environmentu- základné informácie, praktické využitie
11.05 – 11.30 h Prestávka
11.30 – 13.00 h Prioritné skupiny produktov GPP v SR
- rozsah, environmentálne charakteristiky, príklady

GPP v praxi
- uplatnenie environmentálnych aspektov v konkrétnych zákazkách

Vytváranie zelenej zákazky
- tímová spolupráca na vytváraní zelenej zákazky
13:00 – 13:30 h Diskusia a záver
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.


ANOTÁCIA:


Zelené verejné obstarávanie je postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v rámci verejného obstarávania, a to zadávaním environmentálnych charakteristík do súťažných podkladov. Európska únia v súčasnosti aktívne podporuje a presadzuje zelené verejné obstarávanie v kontexte politiky udržateľnej výroby a spotreby ako i obehového hospodárstva. Využitím potenciálu kúpnej sily orgánov financovaných z verejných zdrojov, ktorá predstavuje značnú časť HDP nielen v SR, ale aj v celej EÚ, na výber výrobkov, služieb a stavebných prác šetrných k životnému prostrediu, možno významne prispieť k dosahovaniu udržateľného hospodárstva a napĺňaniu environmentálnych cieľov v SR, aj v EÚ.
Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania a jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť im environmentálne značky a inšpirovať ich príkladmi z praxe.

ODBORNÍ GARANTI:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Odbor prierezových činností
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Karloveská 2, P.O.BOX 132
840 00 Bratislava

ORGANIZAČNÝ GARANT:
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Karloveská 2, P.O.BOX 132
840 00 Bratislava

Termín: 24. 5. 2017

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice

Seminár je bezplatný.

Uzávierka prihlášok je dňa 18. 5. 2017. Prihlášku zašlite do tohto termínu elektronicky na nižšie
uvedenú kontaktnú osobu:

KONTAKTNÁ OSOBA:
Ing. Adriána Mančušková
e-mail: adriana.mancuskova@sazp.sk
tel.: 0906 314 014
Súvislosti
 
« September 2017 »
Ne Po Ut St Št Pia So
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 30
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster